PHOTOS OF OUR WORK

WORKS. By Hair By Phonatip

We’re happy to share with you photos of our actual work on our many satisfied clients. Please click on the Photo Albums below the latest photos from our Instagram and Facebook photo feeds.

Latest Photos from Instagram @hairbyphonatip

Latest Photos from Facebook – Hair By Phonatip  • โครงการถวายพระพุทธรูปทั่วประเทศไทย 77 วัด พระพุทธรูป 77 องค์ 77 จังหวัดเดินทางมาถึงจังหวัดที่ 9 แล้วครับ!!!!(ค่อยๆไปครับ) ที่เลือกเอายอดเขาคิฌชกูฏ อ.เขาคิฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้คือสุดยอดแห่งความมหัศจรรย์ครับและอยากจะไปอีกครับเพราะไม่ได้ไปสถานที่แห่งนี้นานแล้วครับ! และการเดินขึ้นเขาก็เป็นอีกบททดสอบของกำลังขากำลังใจได้ดีครับ!! พระพุทธรูปแตกหักจากโคนต้นไม้ที่มีคนเอาไปทิ้งขว้างโดยไม่เห็นค่าแล้วเพราะแตกหัก!!!! แต่เรากลับเห็นคุณค่าเห็นต่างจากคนอื่น!!!!! และนำมาต่อเติมซ่อมแซมจนเสร็จแล้วอันเชิญท่านขึ้นสู่ยอดเขาสูงนี่คือความมหัศจรรย์ครับ!!! ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับขออวยพรให้กัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมทำบุญซ่อมแซมพระพุทธรูปกับผมมาตลอดมีความสุขโชคดีเช่นกันครับ! การเดินทางในครั้งนี้และครั้งต่อๆไปย่อมมีอุปสรรคบ้างแต่ผมจะไม่ย่อท้อครับบุญย่อมรักษาเราให้มีร่างกายแข็งแรงและทำให้เราถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอนครับ ขอกราบขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่สนับสนุนผมมาตลอดครับ ขอบุญกุศลในครั้งนี้จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีความงดงามในชีวิต จิตใจดี ใฝ่ธรรมมะตลอดเวลา สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสมบูรณ์ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ และมีความสุขและความคล่องตัวในชาติปัจจุบันนี้และโลกหน้าเมื่อพวกเราได้สิ้นชีวิตไปแล้ว.........บุญที่ร่วมกันทำมาตลอดจะคอยคุ้มครองรักษาดวงจิตของพวกเราทุกคนครับ ดังพี่พระท่านว่า......ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ. ....บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต...........🙏🙏🙏 ปล.อีก 68 จังหวัดที่ต้องไปเยือนทั่วไทยครับ❤️🌹👍👍👍👍 Amazing Thailand 🇹🇭 ❤️🙏🙏🙏
  • Long Live Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn 🇹🇭❤️🙏🙏🙏

Photo Galleries (click on photo to access photo gallery)

Women’s Cuts & Colors


Highlights


Perms / Digital Perms


Men’s Hair Styles


Salon Photos